Dyrekcja
dyrektor@wilkow.edu.pl
Nr. wewnętrzny 23

Główna księgowa
ksiegowosc@wilkow.edu.pl
Nr. wewnętrzny 21

Sekretarz
sekretariat@wilkow.edu.pl
Nr. wewnętrzny 22

Intendent
intendent@wilkow.edu.pl
Nr. wewnętrzny 26

Pedagodzy
Pedagog szkolny
klocagnieszka@wilkow.edu.pl
Pedagog przedszkolny
monika.malyniak@wilkow.edu.pl

Nr. wewnętrzny 23

Oddziały przedszkolne
Nr. wewnętrzny 24

Świetlica
bieniasagata@wilkow.edu.pl
monika.malyniak@wilkow.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jędrzej Bajer
tel.: 533807040
iod@odoplus.pl