OPŁATY ZA WYŻYWIENIE OD 1 STYCZNIA  2024 R.

Wpłaty za  wyżywienie (obiady) należy dokonywać na konto bankowe Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie

nr 29 8646 0008 0000 0021 2230 0002

do 5-tego dnia danego miesiąca  tytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisko dziecka/klasa

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W WILKOWIE WYNOSI:

MIESIĄCILOŚĆ DNIOBIAD SZKOŁA 4,50ZŁILOŚĆ DNIWYŻYWIENIE CAŁODZIENNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 9,00ZŁ
STYCZEŃ1254,00ZŁ22198,00ZŁ
LUTY2194,50ZŁ21189,00ZŁ
MARZEC1985,50ZŁ21189,00ZŁ
KWIECIEŃ2090,00ZŁ21189,00ZŁ
MAJ15/1867,50ZŁ
81,00ZŁ KL VIII
19171,00ZŁ
CZERWIEC1045,00ZŁ20180,00ZŁ

Odliczenie za obiady przysługuje w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie powyżej 2 dni.                                                                                                                                                     

Fakt nieobecności należy zgłosić u intendenta szkoły telefonicznie  na podany numer tel. : 76 833 16 70 wew.23 lub sekretariat: 76 833 16 70.                                                                                

Tylko zgłoszenie nieobecności będzie podstawą do odliczenia i zmniejszenia opłaty za wyżywienie.                                                                                                                                  

Odliczeń dokonuje tylko intendent i informuje o tym rodziców. Odliczenie następuje  z płatności za następny miesiąc.

Odliczenia za wyżywienie w Oddziałach Przedszkolnych będą dokonywane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu faktu nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie  tel.   76 833 16 70 wew.23 do godz.8 danego dnia.                                                                                                                                        

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za następny miesiąc. Odliczenie następuje z płatności w następnym miesiącu.

UWAGA!!!

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ ORAZ NADPŁACAĆ NA POCZET KOLEJNEGO MIESIĄCA.PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.