DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Beata Sawicka

PEDAGODZY
mgr Agnieszka Kloc – pedagog szkolny, pedagog specjalny
mgr Monika Małyniak-Szczepańska – pedagog przedszkolny

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
3-4 latki
mgr Agata Bienias – nauczyciel
Paulina Kamińska – pomoc nauczyciela

4-5 latki
mgr Małgorzata Likus-Błaszczyk – nauczyciel
Julia Kurzowa – pomoc nauczyciela

Grupa “0”
mgr Żaneta Skoczylas – nauczyciel
Monika Tobólska – pomoc nauczyciela

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Joanna Kowal – klasa I
mgr Marta Wargacka – klasa II
mgr Karolina Dancewicz-Rossa – klasa III
mgr Monika Małyniak-Szczepańska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie III

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW, WYCHOWAWCY
mgr Agnieszka Kloc – wychowawca klasy IV
mgr Joanna Rozmus – wychowawca klasy V, język angielski
mgr Grzegorz Dragosz – wychowawca klasy VI, wychowanie fizyczne
mgr inż. Anita Szymczak – wychowawca klasy VII, fizyka, matematyka
mgr Zofia Baranowska – wychowawca klasy VIII, język polski
lic. Monika Olszewska – język angielski, edukacja do bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Joanna Chabik – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna Leciej – przyroda, geografia, religia, biologia
mgr Magdalena Łata – język niemiecki
mgr Małgorzata Szczepańska – muzyka, logopedia
ks. mgr Grzegorz Niedźwiedź – religia
mgr Ewa Trznadel – technika, informatyka, biologia, chemia
mgr Karolina Dancewicz-Rossa – plastyka

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Justyna Machaj

BIBLIOTEKA
mgr Marta Wargacka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
mgr Halina Matuszek-Piątek – główna księgowa
Marzena Kazimierczak – sekretarz szkoły
Patrycja Madej – intendentka

PRACOWNICY OBSŁUGI
Alicja Kwarcińska
Marta Kruszakin
Małgorzata Rymarkiewicz
Jolanta Stolarz
Andrzej Giertuga
Marta Ziubryniewicz