Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Zosia Jaremowicz
Zastępca przewodniczącego: Mikołaj Urbański
Skarbnik: Otylia Madej

Opiekunowie: Monika Małyniak-Szczepańska, Emanuel Leisner-Ciesielski