Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023


Przewodniczący Rady Rodziców: Monika Małyniak-Sczepańska
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Paula Uciechowska
Skarbnik: Patrycja Madej

Przedstawiciele klas
Klasa I: Anna Rudyk
Klasa II: Mariusz Sawicki
Klasa III: Monika Małyniak-Szczepańska
Klasa IV: Paula Uciechowska
Klasa V: Patrycja Madej
Klasa VI: Weronika Marciniak
Klasa VII: Ewelina Napierała
Klasa VIII: Karolina Jaremowicz