Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024


Przewodniczący Rady Rodziców: Monika Małyniak-Sczepańska
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Paula Uciechowska
Skarbnik: Patrycja Madej

Przedstawiciele klas
Klasa I: Anna Mały
Klasa II: Anna Rudyk
Klasa III: Mariusz Sawicki
Klasa IV: Monika Małyniak-Szczepańska
Klasa V: Paula Uciechowska
Klasa VI: Patrycja Madej
Klasa VII: Weronika Marciniak
Klasa VIII: Ewelina Napierała