I kurs poranny:

 • Serby Nowe – 7:21
 • Krzekotów – 7:26
 • Stare Serby – 7:31
 • Klucze pętla – 7:34
 • Klucze wieś – 7:35
 • Wilków szkoła – 7:42

II kurs poranny:

 • Grodziec Mały – 7:36
 • Grodziec Mały II – 7:37
 • Serby szkoła – 7:50
 • Stare Serby – 7:54
 • Klucze – 7:56
 • Wilków szkoła – 8:00

I kurs popołudniowy:

 • Wilków – 13:53
 • Klucze pętla – 13:57
 • Klucze wieś – 13:59
 • Stare Serby – 14:04
 • Krzekotów – 14:08
 • Serby – 14:25
 • Grodziec Mały – 14:40

II kurs popołudniowy:

 • Wilków – 15:38
 • Klucze pętla – 15:42
 • Klucze wieś – 15:44
 • Stare Serby – 15:49
 • Krzekotów – 15:53
 • Serby – 15:58
 • Grodziec Mały – 16:13