INFORMACJA DLA RODZICÓW

(wyciąg z Regulaminu stołówki szkolnej)

  1. Ze stołówki korzystają uczniowie:
    –  wnoszący opłaty indywidualnie,
    – których dożywianie finansuje GOPS.

2. Istnieje możliwość  zwolnienia z opłat za posiłki:
– w trudnej sytuacji materialnej rodziny,
– w szczególnych przypadkach losowych,
–  w przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pomocy społecznej.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat należy składać do dyrektora szkoły.

3. Szkoła realizuje specjalne potrzeby żywieniowe (na wniosek rodziców) dotyczące:
– stanu zdrowia,
– diety bez laktozy,
– diety bez glutenu,
– diety bezmlecznej,
– diety cukrzycowej,
– światopoglądu,
– wyznawanej religii.

W szczególnych przypadkach np. ze względu na silną alergię (śladowe ilości alergenu powodujące wstrząs anafilaktyczny) lub ścisłe zasady religijne posiłki dostarczać mogą rodzice.