Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

14 października
28 października
31 października
2 maja
9 czerwca

23, 24, 25 maja – egzaminy ósmoklasisty