Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

20 października 2023

02 listopada 2023

03 listopada 2023

02 maja 2024

31 maja 2024

14, 15, 16 maja – egzaminy ósmoklasisty