Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

31.08.2023 – spotkanie z rodzicami dzieci z grupy “0”

01.09.2023 – spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych

13.09.2023 – zebranie na temat organizacji pracy szkoły

14.12.2023 – informacje o przewidywanych ocenach

01.02.2024 – podsumowanie pracy półrocznej

11.04.2024 – informacje o sprawdzianie ósmoklasisty

09.05.2024 – informacje o przewidywanych ocenach