Poniedziałek:
8.00-8.15-schodzenie się dzieci
8.15-8.30-zajęcia integracyjne,
8.30-8.50-śniadanie
8.50-10.00-zajęcia dydaktyczne
10.00-10.30-taniec, rytmika
10.35-10.50-zupa
10.55-11.35-wyjście na plac zabaw lub spacer
11.45-12.30-ROBOTYKA Z panią Karoliną Dancewicz
12.30-12.50-gry i zabawy
13.00-13.20-obiad drugie danie


Wtorek:
8.00-8.15-schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
8.30-8.50-śniadanie
8.50-9.50-zajęcia dydaktyczne
10.00-10.30-język angielski z panią Moniką Olszewską
10.30-10.50-zupa
10.50-11.50-spacer lub wyjście na plac zabaw
11.55-12.30-zajęcia dydaktyczne
12.30-12.50–gry i zabawy swobodne
13.00-13.20-obiad drugie danie


Środa:
8.00-8.15-schodzenie się dzieci
8.15-8.30-zabawy integracyjne
8.30-8.50-śniadanie
8.50-9.50-ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
9.50-10.15-przerwa-gry i zabawy swobodne
10.30-10.50-zupa
10.50-11.50-spacer lub wyjście na plac zabaw
12.00-12.30-RELIGIA  z panią Katarzyną Leciej
12.30-12.50-zajęcia artystyczne
13.00-13.20-Obiad drugie danie


Czwartek:
8.00-8.15-schodzenie się dzieci
8.15-8.30- czynności samoobsługowe
8.30-8.50-śniadanie
8.50-9.50-zajęcia dydaktyczne
9.50-10.20-zajęcia artystyczne
10.30-10.50-zupa
10.55-11.55-spacer lub wyjście na plac zabaw
12.00-12.30-Gry i zabawy swobodne
12.30-12.50-zajęcia dydaktyczne
13.00-13.20-obiad drugie danie


Piątek:
8.00-8.30-RELIGIA  z panią Katarzyną Leciej
8.30-8.50-śniadanie
8.50-9.50-zajęcia dydaktyczne
9.50-10.20-gry i zabawy edukacyjne
10.30-10.50-zupa
10.55-11.55-spacer lub wyjście na plac zabaw
12.00-12.30-zajęcia artystyczne
12.30-12.45-taniec i gimnastyka
12.50-13.00-czynności samoobsługowe
13.00-13.20-obiad drugie danie