Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach kampanii przygotowane zostały , między innymi , krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.
Z uwagi na rangę problemu, jakim jest przemoc w rodzinie oraz oraz aktualną sytuację epidemiczną Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prosi o wsparcie działalności.

Zapraszamy do obejrzenia animacji. 

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-EWHbe04xsG

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-5EIkXXPWDK