1 września 2022r. – rodzice dzieci przedszkolnych z grupy „0”
15 września 2022r. – rodzice uczniów klas 0-8
17 listopada 2022r. – sprawy bieżące
15 grudnia 2022r. – zagrożenia i oceny proponowane 1-8
19 stycznia 2022r. – podsumowanie pracy półrocznej 1-8
16 marca 2022r. – rodzice uczniów klasy 8 (egzamin)
11 maja 2022r. – zagrożenia i oceny proponowane 1-8


Spotkania rozpoczynają się o godzinie 16:30.