INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZEDSZKÓW I KLASY I

  1. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli podania, zostały przyjęte na rok szkolny 2022/2023.
  2. Wszelkie informacje dotyczące dzieci przedszkolnych i klasy I przekażemy do końca roku szkolnego 2021/2022.
  3. Przedszkole czynne w Wilkowie do dnia 8.07.2022 r.
  4. W lipcu dyżur pełni przedszkole w Serbach.
  5. Od 1.08.2022 dyżur pełni przedszkole w Wilkowie.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 31 maja 2022