17 marca 2022 roku odbędzie się  XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny”. Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

    Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny” w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania.

     Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika, każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”. Konkurs trwa 75 minut. Jeżeli przeprowadzenie konkursu w szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

        Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:

http://www.kangur-mat.pl/

Szkolny koordynator konkursu

Wanda Szumielewicz