30 marca klasa czwarta przedstawiła nam historię mistrza Twardowskiego, uczniowie w pięknych strojach i z poczuciem humoru odegrali swoje role. Można podziwiać naszych młodych aktorów na zdjęciach ?