Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zapraszam młodszych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez świetlicę szkolną pt. „Orzeł Biały – nasza duma”.

Wspólnie wybraliśmy na patrona naszej szkoły Orła Białego, który jest symbolem siły, potęgi i majestatu. Biel orła oznaczała dobro, czerwień pola, w którym umieszczano jego wizerunek – dostojność.

Konkurs ma na celu:

· rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci,
· popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego,
· propagowanie symbolu orła podczas szkolnych wydarzeń patriotycznych,
· motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
· rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie technik sztuki plastycznej,

Zasady konkursu:

konkurs skierowany jest do uczniów grup przedszkolnych oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Wilkowie,
technika pracy dowolna (wyklejanka, kolaż, rysowanie pastelami, kredkami, farbami, wyklejanie z plasteliny itd. ) ,
format pracy A4-A3.

W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po powrocie do szkoły.
Prace zaprezentowane będą na szkolnej stronie internetowej oraz wystawie pokonkursowej w szkole.

Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać na adres mailowy : agataabienias@gmail.com.
Wstępny termin nadsyłania prac zostaje określony do dnia 22.05.2020r. Termin może zostać przedłużony, o czym uczniowie zostaną poinformowani.

Zapraszam do udziału w konkursie!

Organizator : Agata Bienias.