Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym ,,Orzeł Biały – duma, siła i piękno”.

Nasza społeczność szkolna z dumą przygotowuje się do bardzo ważnej i wyjątkowej chwili, w której to zostanie nadane imię naszej szkole. Wybraliśmy patrona, który jest najistotniejszym symbolem naszego kraju. Orzeł Biały, symbol, który ma charakter ponadczasowy. Podczas świąt państwowych lub innych doniosłych wydarzeń w życiu szkoły chcemy w szczególny sposób poczuć łączącą nas więź, wówczas odwołujemy się właśnie do symboli narodowych. Dla nas, Polaków są one wyjątkowo cenne.

Dobre imię to najlepsze dziedzictwo. Dlaczego Orzeł Biały?
• Orzeł Biały, dlatego, że zdecydowaliśmy o jego wyborze podczas głosowania.
• Dlatego, że Orzeł Biały jako symbol państwa ma charakter ponadczasowy i dotyczy każdego Polaka.
• Oczywiście dlatego, że Orzeł Biały jest znakiem odwagi, potęgi, wiary i optymizmu, siły fizycznej i twórczej.
• Również dlatego, że Orzeł Biały podkreśla naszą tożsamość narodową.
• I wreszcie dlatego, że otwiera okno na świat poprzez kształtowanie świadomości młodego pokolenia.

ZASADY KONKURSU
Konkurs ma na celu:
• promowanie wiedzy na temat przyszłego patrona naszej szkoły,
• popularyzację wiedzy o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego,
• kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z naszą szkołą,
• rozwijania pasji artystycznych i historycznych,
• rozwijanie kreatywności w zakresie technik sztuki plastycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na grupy:
• klasy I – IV
• klasy V – VIII

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• temat pracy: godło z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego,
• technika wykonania pracy jest dowolna (np. malarstwo, rysunek, kolaż, wyklejanka, techniki łączone),
• format pracy A3.

Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję według następujących kryteriów:
• trafność doboru tematu
• sposób wykonania: estetyka, staranność, dokładność
• oryginalność środków wyrazu, kreatywność
• kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po powrocie do szkoły.
Prace zaprezentowane będą na szkolnej stronie internetowej oraz wystawie pokonkursowej w szkole.

Zdjęcia wykonanych prac przesyłamy drogą mailową na dkarolina@onet.pl
Wstępny termin nadsyłania prac zostaje określony do dnia 22.05.2020r. Termin może zostać przedłużony, o czym uczniowie zostaną poinformowani.

Zapraszam do działania …
Działajcie, twórzcie, rozwijajcie swoją kreatywność, poszerzajcie wiedzę …

Organizator konkursu:
Karolina Dancewicz