Obie grupy oddziałów przedszkolnych 1 września funkcjonują od 8:00 do 13:00.

Odbiór dzieci przez rodzica, ponieważ nie zapewniono autobusu powrotnego.

Od 2 września opieka wydłużona do 15:30.