Mimo pandemii i izolacji uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o ważnej dla wszystkich sprawie – o nadaniu imienia szkole, aby wzmocnić autorytet i pozycję naszej placówki w gminie i powiecie oraz wzbogacić tradycje i obrzędowość szkoły. Chętnie zabrali się do działania i wykonali wspaniałe prace: sylwetki orła, jak i napisali wiersze o ORLE BIAŁYM.