Obok naszej szkoły trwają prace przy realizacji projektu grantowego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tworzona jest Eko-Baza Krainy Łęgów Odrzańskich w Wilkowie. Ze względu na bliskie położenie rowerowego Szlaku Odry, chcemy zaktywizować naszych mieszkańców i turystów do spędzania wolnego czasu na powietrzu w aktywnej formie. Chcemy, by nasze tereny były bardziej atrakcyjne i zaspakajały Wasze potrzeby.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, pracowników szkoły, rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, w niezbędne prace przy budowie wiaty, dzięki sponsorom, projekt jest realizowany.
O dalszych etapach realizacji będziemy informować. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja dzisiaj ?