13 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie dla uczniów odbyły się dwa przedstawienia profilaktyczne prezentowane przez grupę T Toruń.
Dla klas młodszych było to przedstawienie pt. “Bajki na jednej nodze”, którego tematyka dotyczyła zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw codzinnego życia. Widowisko powstało w oparciu o scenariusz zabaw z dziećmi Wandy Chotomskiej “Kabaret na jednej nodze”. Każda z bajek odbiegała od oryginału, kończąc się śmiesznym i zaskakującym morałem.
Uczniowie klas starszych, czyli 4-8, obejrzeli spektakl pt. “Wielka ucieczka”, którego celem było uświadomienie młodym odbiorcom, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po używki oraz niezdrowe napoje. Spektakl uświadomił również, jak świetnie bawić się i aktywnie spędzać czas bez środków psychoaktywnych.