Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2023/2024 (wg Zarządzenia nr WG/5/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia
9 stycznia 2023 roku)