REKRUTACJA DZIECI DO SZKOŁY I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

– SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WILKOWIE –


Informujemy, że do dnia 31 marca 2023 r. otrzymaliśmy:

  • 43 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • 11 wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły


Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a dzieci przyjęte.


Informujemy również, że do 31 maja 2023 r. należy złożyć dwa wnioski o przyjęcie dziecka
do przedszkola na dyżur wakacyjny:

LP.NAZWA PRZEDSZKOLAADRESTERMIN DYŻURU
1.oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w WilkowieWilków ul. Głogowska 5a1-31 lipiec 2023 r.
2.Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w SerbachSerby ul. Ogrodowa 181-31 sierpień 2023 r.