06:30 – 08:30 – schodzenie się dzieci do przedszkola,

08:30 – 09:00 – śniadanie,

09:00 – 10:30 – gimnastyka poranna, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, nauka piosenek,

10:30 – 11:00 – zupa,

11:00 – 11:30 – wspólne czytanie książek,

11:30 – 12:30 – spacer po okolicy/zabawy na placu zabaw,

12:30 – 13:00 – zabawy relaksacyjne, odpoczynek.

13:00 – 13:30 – obiad,

13:30 – 15:30 – swobodna zabawa dzieci.