07:30-08:00 – schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne.

08:00-08:20 – zabawy tematyczne, integracyjne, zabawy ruchowe. Zajęcia indywidualne.

08:20-08:30 – czynności higieniczne przed śniadaniem.

08:30-08:45 – śniadanie.

08:45-09:15 – zabawy dowolne według inwencji i zainteresowań dzieci.

09:15-09:35 – zajęcia i zabawy dydaktyczne z całą grupą: zabawy badawcze, tematyczne, z zakresu edukacji językowej, matematycznej, artystycznej, zdrowotnej, społecznej, technicznej.

09:35-09:40 – prace porządkowe na Sali, przygotowanie do wyjścia.

09:40-10:25 – zabawy w ogrodzie szkolnym, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

10:25-10:30 – nabywanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych, przygotowanie do posiłku.

10:30-11:00 – obiad – I danie

11:00-11:15 – przygotowanie do odpoczynku, czynności higieniczne.

11:15-12:15 – odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę, z płyty, muzyki relaksacyjnej, poważnej.

12:15-12:30 – zabiegi higieniczne związane z ubieraniem się, toaleta, przygotowanie do posiłku.

12:30-13:00 – obiad – II danie

13:00-15:30 – zabawy swobodne, ćwiczenia graficzne, praca indywidualna, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy manipulacyjne. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia dodatkowe dla dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.