Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie informuje, że inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. zgodnie z następującym planem:

8:00 – zbieranie się uczniów

8:15 – Msza św. polowa (przy szkole)

9:00 – Apel

9:30 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas 1-8

10:15 – powrót uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym

W tym dniu dzieciom szkolnym rozdane zostaną deklaracje obiadowe. Prosimy rodziców o ich wypełnienie i oddanie w piątek, tj. 2 września 2022 r.

Posiłki wydawane będą od 5 września 2022 r. na podstawie złożonych deklaracji.

Dzieci grupy „0”

8:00 – spotkanie z rodzicami

9:00 – Apel

9:30 – 13:00    zajęcia z wychowawcą

13:00 – 13:30    obiad (do 13:30 odbiór dzieci)

13:50 – autobus dla dzieci dojeżdżających

13:30 – 16:00    zajęcia opiekuńcze płatne

Jednocześnie przypominamy, że przedszkole funkcjonuje bez zmian:

6:30 – 8:00   opieka

8:00 – 13:00   zajęcia w grupach

13:00 – 13:20   obiad, po którym można odbierać dzieci

13:50 – autobus dla dzieci dojeżdżających

13:30 – 16:00    zajęcia opiekuńcze płatne