W dniu 29 listopada 2021 r. zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Dzięki temu uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla szkół: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu. Zgodnie z 5 wnioskami szkół z wycieczek skorzysta 222 uczniów. Wycieczki odbędą się w terminie do 15 grudnia br. W ramach projektu uczniowie szkół pojadą na jedno, dwu bądź trzydniowe wycieczki.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Łączna wartość dofinansowania  zadania wynosi 47.112,00 zł, a wartość całkowita  to 77.173,00 zł

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.