26.05.2023 – spotkanie z inspirującą osobą, Panią Balbiną Bujak, byłą uczennicą naszej szkoły. Opowiedziała nam ona o swoich wyjazdach i misjach w Afryce.

Dziękujemy za spotkanie!