Stypendium dla ósmoklasistów powiatu głogowskiego na naukę we Wrocławiu
Rekrutacja do 31 marca!
Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu
Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju
naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie.
Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy:

 • pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców),
 • chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniom z
  powiatu głogowskiego proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w
  Technikum Nr 10 we Wrocławiu (pełna lista szkół współpracujących z nami znajduje się na stronie
  https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/mapa-szkol-internatow-i-burs
 • mają szansę na dostanie się samodzielnie do jednej ze szkół współpracujących z nami (nie
  pomagamy w rekrutacji – uczeń sam musi dostać się do wymarzonej szkoły)
 • wychowują się w rodzinach, gdzie dochód na 1 osobę z ubiegłego roku nie przekracza 1700 zł
  miesięcznie
  Co w ramach stypendium?
  Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej
  Polsce. Mogą liczyć m.in. na:
  ● pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
  ● naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
  ● wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają
  wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
  ● udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.
  Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują
  swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi
  obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych.
  Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym
  koleżankom i kolegom.
  Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą
  pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani
  poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc
  psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i
  samodzielność.
  Aby uzyskać stypendium kandydat wraz z rodzicem musi wypełnić formularz rekrutacyjny do 31 marca na
  stronie www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.
  Na wszelkie pytania odpowie koordynatorka regionalna województwa dolnośląskiego Agnieszka Markowska,
  amarkowska@efc.edu.pl, tel. 696 650 067