Drodzy uczniowie! To już ostatni moment na poprawę ocen końcowych i zawalczenie o stypendium Wójta Gminy Głogów!

Kto ma szansę na  stypendium?

  • uczeń, który kończy klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu;
  • uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,75 lub
  • zdobył  I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub został laureatem  konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

  • w terminie do 31 lipca 2022 roku należy złożyć wniosek ze wskazaniem średniej ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinią Rady Pedagogicznej (kserokopia świadectwa nie jest wymagana- tylko na żądanie Urzędu Gminy);
  • wnioski mogą składać: rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy;
  • wnioski trzeba złożyć w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 – w sekretariacie bądź pokoju nr 316;
  • sam uczeń nie może być wnioskodawcą;
  • uczeń nie musi być mieszkańcem Gminy Głogów.