Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Bartosz Uciechowski (klasa 5) – miejsce pierwsze w głosowaniu
Przewodnicząca: Olivia Sowińska (klasa 6) – miejsce drugie w głosowaniu
Wiceprzewodniczący: Julian Magulij (klasa 4) – miejsce trzecie w głosowaniu
Wiceprzewodniczący: Szymon Miazio (klasa 4) – miejsce czwarte w głosowaniu

Opiekunowie: Monika Małyniak-Szczepańska, Joanna Rozmus