Uczniowie klas 4-8!


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji dolnośląskich konkursów przedmiotowych ,,zDolny Ślązak”.

W roku szkolnym 2021/2022 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Chęć udziału w etapie szkolnym należy zgłosić swojemu nauczycielowi do 14 X 2021.


Szczegółowe informacje na temat konkursów (harmonogram, regulaminy, arkusze konkursowe z poprzednich lat) znajdują się na stronie internetowej: www.zdolnyslazak.edu.pl