Od września w naszej szkole klasa pierwsza oraz klasa trzecia uczestniczą w zajęciach Arytmetyki Mentalnej – Abacus ?? Zajęcia te prowadzi Pani Monika Małyniak ?‍?

Podczas zajęć Arytmetyki Mentalnej dzieci używają specjalnych liczydeł. Uczniom należą się ogromne brawa , gdyż ostatnio z pomocą rodziców sami wykonali liczydła! Każde liczydło jest piękne i wyjątkowe.

Dobór materiałów i efekt końcowy zasługują na gratulacje!Wkład pracy i zaangażowanie ogromne ?

Mamy bardzo zdolnych Abakusików! ?